Pokalbis-diskusija „Kaip atgyja istorija? Unikaliausių XIII a. radinių iš Vilniaus Žemutinės pilies tyrimai ir išsaugojimo iššūkiai“

2023 m. birželio 16 d., penktadienis, 17.00–18.00 val.

Prašome registruoti kiekvieną asmenį atskirai
We kindly ask to register each person individually