Tautosakos tyrėjų ir etnologų suėjimas „Po etnologiją Simono Daukanto keliais“

2019 m. gegužės 8 d., trečiadienis, 18.00–19.30 val.

Prašome registruoti kiekvieną asmenį atskirai
We kindly ask to register each person individually