JAV lietuvių kompozitorių kūrinių koncertas „Tėvynės ilgesys“

2021 m. rugsėjo 21 d., antradienis, 18.00–19.30 val.

Prašome registruoti kiekvieną asmenį atskirai
We kindly ask to register each person individually


(Asmeninis, darbo, kitas)

LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Muziejus įpareigotas tvarkyti Renginio dalyvio asmens duomenis (vardas, pavardė; telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas); nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis) COVID-19 ligos profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais.

Asmens duomenys saugomi 21 dieną nuo įvykusio Renginio dienos, po to iš karto sunaikinami. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pareikalavus (toliau – NVSC) – asmens duomenys pateikiami NVSC.