Kultūros vakaras „Tame varde atpažįstama Lietuva. Radvilos ir valstybė“

2019 m. spalio 23 d., trečiadienis, 18.00–19.30 val.

Dalyvauja prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas), prof. dr. Raimonda Ragauskienė (Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas), prof. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija), dr. Gintautas Sliosoriūnas (Lietuvos istorijos institutas), dr. Jolanta Karpavičienė (Valdovų rūmų muziejus).

Prašome registruoti kiekvieną asmenį atskirai
We kindly ask to register each person individually